Organisatie
  U als taalbegeleider
  U als anderstalige
  Inburgeren
  Informatie voor taalbegeleiders
  Nieuws
  Boekbeschrijvingen
  Buurt/Wijkcentra Alkmaar
  Spreektaal
  Ervaringen deelnemers
  Taalmateriaal
  Persberichten
  Bibliotheek
  Vacatures

Organisatie

 

Gilde SamenSpraak Alkmaar is gestart op 18 oktober 2004 en zet zich in om anderstaligen te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal met als doel bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid en meer kansen in onze samenleving. De taalcontacten leiden tot kennis over elkaars cultuur, verbinding en wederzijds begrip.

Gilde SamenSpraak Alkmaar is aangesloten bij de landelijke vereniging Het begint met Taal. http://www.hetbegintmettaal.nl/  Dit is een samenwerkingsverband van Gilde SamenSpraak Nederland en de Stichting Landelijk Netwerk Thuisles Organisaties.

De doelgroep van Gilde SamenSpraak Alkmaar vormen mannen en vrouwen van alle leeftijden, al dan niet inburgeraars.

 

 

 

 

 

 

Designed by Dorbeck webcreaties       powered by TotalProgress